Harmonogram zawodów

Harmonogram startów Międzynarodowych Mistrzostw Polski 2019r. Zalesie

Sobota 23.03.2019r.

 

Squat

9.00                 I grupa Mężczyźni              T13  - T19

9.30              II  grupa  Mężczyźni               J 23

10.00             III grupa   Kobiety                   T13-T19   + Masters

10.30            IV grupa   Kobiety               Open

11.10             V grupa   Mężczyźni            Masters wszyscy

12.00            VI grupa   Mężczyzni           Open   67,5 kg   - 100kg

12.50            VII grupa  Mężczyżni           Open   110kg  -   +140kg

 

Uwaga:  Medale będą wręczane  30 minut po skończonej grupie a puchary

około 1 godziny po skończonej grupie wiekowej w każdej konkurencji.

W Benchpress RAW dołożone

grupy wiekowe do pucharów i tak T13-15 T16-17   T18-19 i J23 a w

regulaminie było T13-19

 

     Benchpress EQ

 

 14.00         I grupa                                                Masters wszyscy

15.00          II grupa                                               T   +  J23  +  Open

     Benchpress RAW

 

15.40    I grupa Benchpress RAW Kobiety                 T13  do J23  + Masters

16.10    II grupa Benchpress RAW Kobiety                Open

17.00    III grupa Benchpress RAW Men                    T13-15

17.30    IV grupa Benchpress RAW Men                    T16-17

18.00    V grupa Benchpress RAW  Men                   T18-19

18.30   VI grupa Benchpress RAW Men                    J23

19.30   VII grupa Benchpress RAW Men                  M 40-44

20.00    VIII grupa Benchpress RAW Men                M 45-49

20.30    IX grupa Benchpress RAW Men                   M 50-54  + M55-59

21.00    X grupa  Benchpress RAW Men                   M 60 – M79                 

 

 

            Możliwe przesunięcia minutowe ale grupy pozostają jak wyżej.

Harmonogram startów Międzynarodowych Mistrzostw Polski Zalesie 2019r.

 

Niedziela 24.03.2019r.

 

Benchpress RAW

 

9.00      I grupa      Mężczyźni       Open   56 kg  do  82,5 kg

9.40      II grupa    Mężczyźni       Open    90 kg  do  100 kg

10.30    III grupa   Mężczyźni       Open    110 kg

11.00    Uroczyste otwarcie Międzynarodowych Mistrzostw Polski.

            Wręczenie pucharów zasłużonym zawodnikom – sponsor Piotr Redzik

 

11.40    IV grupa  Mężczyźni        Open  125 kg  -  +140kg

12.40    V grupa  Kobiety i Mężczyzni  BP MONSTER   wszyscy

 

             Medale będą wręczane co 1 godzinę w czasie trwania zawodów 

             Puchary po około 1 godzinę po grupie wiekowej w każdej

             kategorii

 

Deadlift RAW( martwy ciąg)

 

 

14.00    I  grupa   Kobiety                T13 do T19    i   J23

14.50    II grupa  Kobiety                 Open  + Masters

15.40    III grupa Mężczyźni            T13 do T19

16.30    IV grupa Mężczyźni            J23

17.10    V grupa  Mężczyźni            Open  60 kg – 90 kg  

17.40    VI grupa Mężczyźni            Open  100 kg – 110 kg

18.20    VII grupa Mężczyzni           Open  125 kg  -   +140kg

19.00    VIII grupa Mężczyźni          Masters 40-44  do 55-59

19.40     IX grupa  Mężczyźni           Masters 60-64  do 75-79