Certyfikaty

Certyfikat to ogólnie mówiąc oficjalny dokument potwierdzający ustanowienie przez zawodnika nowego rekordu. Na chwile obecną w/w dokument występuje tylko w formie papierowej.

Certyfikat wydawany jest przez daną federację i właściwie na prośbę zawodnika po podaniu wszelkich wymaganych do certyfikatu danych , uiszczeniu opłaty za jego wydanie/wydrukowanie oraz pokrywającej koszty przesłania certyfikatu na adres zawodnika.